Theta pregled seminara

Seminar Theta ritmom do savršene težine

Seminar Theta ritmom do savršene težine doprijet će do vaše nutrine na zabavam način i otkriti vam kako da svoju unutarnju ljepotu zrcalite u svijet i kroz vanjsku ljepotu i uravnoteženost. Da, lijepi ste. Vjerujte u to!

Prijava na seminar